W.A. Bunt Dienstverlening.

De door mij binnen W.A. Bunt dienstverlening verrichte werkzaamheden zijn erg breed.
Het betreft vrijwel alle voorkomende werkzaamheden in de land- en tuinbouw en groenonderhoud. Door mijn opleiding, brede ervaring en achtergrond als fruittelerszoon ben ik ook inzetbaar voor fruitteeltwerkzaamheden, met als specialiteit werkzaamheden in de klein- en steenfruitteelt.

Dus, als u iemand nodig heeft voor:
• Snoei- of overige teeltwerkzaamheden in de teelt van appels en peren
• Snoei- en overige teeltwerkzaamheden in de teelt van pruimen, kersen of kleinfruit
• Werkzaamheden in de boomkwekerij of sierteeltsector
• Onderhoud van openbaar groen
• Onderhoud van tuinen voor zowel particulieren als bedrijven.
• …….

Neem dan contact op met W.A. Bunt Dienstverlening